חברה בערבון מוגבל

משקיעים ובעלי עסקים תמיד לשקול את ההגנה שהם צריכים עבור העסק שלהם. כמו כן, הם נוטים לדאוג כל כך הרבה על תביעות נושים לא מוסריים. הפעלה נאותה וניהול של עסקים בעזרת ביטוח אמין תהיה לעזר רב.
מומלץ כי בעלי העסקים צריכים להעיף מבט בשלוש הצורות העיקריות של הגנה על נכס כי החברה בערבון המוגבלת מספקת. במקרים מסוימים האחריות להגנה על ידי תאגיד בערבון מוגבל מונעת אסון פיננסי או משפטי.
הפיכת העסק שלך לתוך חברה בערבון מוגבלת היא טכניקת גינת נכס בעמ הפופולרית ביותר.

אתה כבר לא יהיה באחריות אישית עבור הבעיות שעלולות להתעורר בתוך או מחוץ לעסק שכן הוא בצורה בעמ שאתה הבעלים של העסק או ההשקעה. הנה דוגמא, אם יש לך שותפים עסקיים בעסק שלך של בעיות כמובן ונושאים עלולים להתרחש, אתה עכשיו תהיה בשלב מסוים באחריות לבעיית אמרה.
דוגמא אחת גדולה היא עסק בבעלותך ישירות מפר חוזה. אם העסק רשום בעיקר משלך, אתה ומישהו יגיש כמה תביעות, אתה לא תהיה ברירה אלא לשלם את כל התשלומים הדרושים על הנזקים.
אם אתה בעלים של זכויות בחברת בעמ, עד שכעבור זמן הבעלים של העסק, אתה אף פעם לא יהיה אחראי לחובות לא אלא אם הבטיח כי תוכל לשלם את החובות של בעמ. החובות של בעמ לא ישולמו על ידך לא אלא אם חתמו על חוזה כי יהיה לשלם להם גם אם אתה בעל עניין בעמ.

בידודם עסקיים פנימיים סיכוני השקעה
טכניקת גינת נכס מתוחכמת יותר מעט משתמשת חברות בערבון מוגבל מרובות להפריד סיכונים עסקיים או השקעה לתוך מיכלים שונים.
הבה דוגמה, על ידי העמדת פנים שאתה נמצא בעולם הנדל"ן ברשותך שישה נכסים מניבים, וללא היסוסים אתה כוכב לשים את כל אותם חברה בערבון מוגבל אחד. לפי זה, אתה כבר לא יהיה אחראי אם אי פעם בעיות וסוגיות עלולות להתרחש בכל עת, כי אתה בעלים של בעמ.

לדוגמא, אם מישהו מחליק ונופל באחד הנכסים המניבים שלך, אתה כנראה לא בנפרד תימצא אחראי לכל ניזק כי בעמ צריך לשלם בגלל התאונה. עם זאת, אם יש לך ערך נכסים בתוך החברה בערבון המוגבלת – אומרים ההון בשש ההשכרות – משהו נורא להתרחש בנכס עלול להרוס את כל העושר שצברת בתוך החברה בערבון המוגבלת.
מצד השני, אם בעמ עשה משהו לא בסדר, הנכסים עצם על ידי בעמ בפרט ישמשו כדי למנוע תביעות.
אם אתה מציב כל נכס לחברת התחייבותי נפרדת מוגבלת, או אם אתה הגדרת חברה מוגבלת אחריות הורה ולאחר מכן למקם בנכס בודד לתוך בעמ ילד נפרד, לשם השוואה, התרחיש הגרוע ביותר אומר שאתה לאבד את הנכס אחת בלבד בתוך בעמ הפרט.

לאבד ולו קטן הוא לא טוב בכלל. לאבד נכס בודד קטן הוא הרבה יותר טוב מאשר לאבד שישה נכסים, נכון?
וגם, רק כדי להבהיר את הנקודה הזאת, יש לציין כי פרדה זו של נכסים לתוך חברות בערבון מוגבל שונות אינה חלה רק על בעל עסק הנדל"ן אולי גם מפריד בין נכסים לתוך חברה בערבון בעמ שונה מומלצת מאוד בעל מסעדה עם שלוש בעמ השונה ישים קווי מוצרי קבוצה, יחידות עסקיות או אפילו קבוצות לקוחות.
צריכה להיחשב אחת הגנה על נכס נותר המסופקת על ידי חברה בערבון מוגבלת.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.